Covid-19 Nieuws uit Europa

Gedurende de corona crisis liggen alle cursussen stil. Maar het leven gaat door...

Heeft u last van uitvalverschijnselen of plotselinge spraakproblemen (beroerte), bel of laat de 112 bellen!

Moet u eerste hulp verlenen neem dan voorzorgsmaatregelen en hou het hulpverleningscontact zo kort mogelijk. Breng zo nodig bijvoorbeeld vlot en handig een wonddrukverband aan. Leg een bewusteloze op de zij (stabiele zijligging). En als de Epipen nodig is geeft u die aan, of als u mantelzorger bent dien hem toe en bel direct de 112.

Is het slachtoffer bij bewustzijn, hou afstand, en vertel ze dan wat ze moeten doen (bijvoorbeeld drukken op een bloedende wond, het spoelen van een brandwond), en hoe. Laat het kind bij verslikking/luchtwegbelemmering hoesten en het mondkapje afdoen, en bel 112 als het hoesten niet meer lukt.

Bij bijvoorbeeld een reanimatie op straat, een onbekende volwassene, doe geen ademhalingscontrole en beadem niet, maar leg een handdoek over de mond/neus als het slachtoffer geen bescherming draagt. Gebruik zelf ook als dat beschikbaar is een masker. Geef continue borstcompressies en sluit de AED direct aan zodra die aanwezig is (reanimeer je eigen kind volgens de normale richtlijnen 2015).

Voorzorgsmaatregelen kunnen zijn: wegwerphandschoenen, mondkapje bij slachtoffer en hulpverlener, oogbescherming, en plastic wegwerpschort met lange mouwen (wegwerp regenjas). Na afloop het wegwerpmateriaal voorzichtig binnenstebuiten uitdoen (grijze container, restafval), uitgebreid de handen reinigen wassen (>20 sec. met zeep en heet water) en/of desinfecteren met alcohol en kleding wassen. Klik op RIVM voor de laatste informatie. Hou er rekening mee dat er bij een besmet slachtoffer er ook op en rondom het slachtoffer voorwerpen en materialen besmet kunnen zijn, probeer dus zo weinig mogelijk aan te raken.

Wees erop bedacht dat u tijdens het verlenen van de 1e hulp een Corona-infectie kunt hebben opgelopen.

Als het uw partner of huisgenoot betreft kunt u minder beschermingsmaatregelen nemen.

Bron vanuit: ERC april 2020

Graag zie ik u weer na deze pandemie, of tijdens een ontmoeting op Zoom of zo. Mocht u bezorgd zijn over een familielid en snel een EHBO-cursus nodig hebben, dan kunnen we in overleg een virtuele bijeenkomst plannen, om u wat bij te spijkeren of zekerheden te geven.

Blijf gezond, blijf thuis en hou afstand: 1,5m voor personen en 400m voor een nertsenfokkerij...?

 

De EHBO doen we zo-workshop Levens Reddend Handelen is getest!  Deze cursisten zijn heel blij met het resultaat na 3 uur hard werken! Gefeliciteerd dames met het behalen van jullie certificaat!

In deze workshop kunnen de vaardigheden van alle levens reddende handelingen geoefend worden, zoals gevaar (preventie), Rautek, verslikking, (baby)reanimatie, AED, bloedneus, ernstige bloeding, tourniquet, maar ook is het handig om te kunnen helpen bij een kleine wond, brandwond en letsels van botten en gewrichten. Met deze laatste veel voorkomende verwondingen is dit een zeer compacte EHBO-cursus geworden waar u veel profijt van kunt hebben!

Deze cursus is uiteraard gebaseerd op de laatst uitgebrachte richtlijnen van Het Oranje Kruis (27e druk), en Reanimatie Raad (2015). Na het doorlopen van de cursus en het voldoen aan vaardigheden behorende bij deze cursus wordt een certificaat uitgereikt. Vooraf aanmelden is vereist!

  

Deze website staat nu ook op: www.opleiding-info.nl 

3 uur = € 44,- p.p.

foto-cursus-levensreddend-handelen-definitief.jpg
© 2018 EHBO Doen We Zo | | Zaandam | Kamer van Koophandel te Amsterdam, nr. 64721388